top of page

REHAN – CENTRUM

Nová Dubnica

Rehan Fyzio s.r.o.

SNP 763
Nová Dubnica 

018 51
 

EMAIL: rehanfyzio@gmail.com

TEL.: +421 907 568 443

IČO: 50 172 484
DIČ: 21 20 20 68 14

OS Trenčín Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32704/R

Č.ú.: SK41 0200 0000 0037 0698 5159 

Ďakujeme

bottom of page