André Heynes MSc.

Moje meno je André a narodil som sa v malom mestečku v Juhoafrickej republike. V roku 1999 som ukončil štúdium fyzioterapie na Západokapskej univerzite v Kapskom meste v Juhoafrickej republike. Potom som pôsobil 3 roky v štátnej nemocnici, počas ktorých som absolvoval množstvo kurzov, ktoré mi pomohli stať sa lepším fyzioterapeutom. 

Po týchto 3 rokoch som sa rozhodol cestovať a vidieť svet! Pracoval som vo Veľkej Británii, čo mi umožnilo cestovať väčšinou po západnej Európe.

Vo Veľkej Británii som pracoval v mnohých zdravotníckych prostrediach. Najzaujímavejšia bola práca s pacientmi s duševnými problémami. Je to veľká výzva, zaoberať sa  nielen fyzickými, ale aj duševnými problémami, ktoré sú ich súčasťou. Je veľmi dôležité postarať sa o naše duševné zdravie, keďže má výrazný vplyv na našu fyzickú pohodu.

Aby som sa mohol postarať aj o vlastné blaho, musel som sa zblížiť a komunikovať s rôznymi skupinami  ľudí. Pracoval som v rôznych častiach Veľkej Británie, čo mi umožnilo vidieť život miestnych obyvateľov a zblížiť sa s nimi. Jedným zo spôsobov,  ako si nájsť nových priateľov, bolo pripojenie sa k miestnemu volejbalovému klubu. Takto som spoznal svojich dvoch výborných priateľov - jedného z Austrálie a druhého z Kolumbie. Do teraz sme priatelia.

Vo Veľkej Británii som pracoval v súkromných ambulanciách s pacientmi, ktorí mali široké spektrum zdravotných problémov ako napr. bolesť krížov, krčnej chrbtice, hlavy a športové zranenia ako aj pooperačné stavy. Hlavne sa mi páčila spolupráca s mužmi z Kráľovského letectva. Museli sme sa postarať, aby sa vrátili do služby  v čo najlepšej možnej kondícii, aby mohli si plniť svoje povinnosti. 

Tiež som pracoval v súkromných ambulanciách v Dubaji, zaoberajúcich sa bolesťami krížov, krku, hlavy,  športovými zraneniami ako aj pooperačnými stavmi. Spolupracoval som s miestnym rugby tímom a futbalovou akadémiou. 

Okrem tohto  všetkého som tiež ukončil postgraduál zo športovej fyzioterapie a po ročnom štúdiu som získal certifikát z „Orthopedic Manipulative Therapy“ (manipulačné techniky v ortopédii), čo mi pomohlo zlepšiť služby, ktoré poskytujem svojím klientom. Taktiež som získal M.Sc z fyzioterapie, kde som riešil, ako predchádzať ochoreniam mladých atlétov keď trénujú v horúcom počasí. 

Počas posledných pár rokov som sa obzvlášť venoval zvládnutiu bolestí krku, hlavy a zhoršenej funkčnosti čeľustie. Teda pomáham najmä klientom, ktorí majú problém s krčnou chrbticou, hlavou (bolesti hlavy, migrény...) a čeľusťou.

© 2019 Rehan Fyzio s.r.o. | SNP 763 Nová Dubnica | TEL.: +421 907 568 443

web by Popular®